När små Kvitterkatter flyttar hemifrån:

 • Är de minst 14 veckor gamla
 •  Stambokförd i SVERAK med stamtavla
 • Vaccinerade två gånger mot kattpest och kattsnuva
 • Chipmärkta
 • Veterinärbesiktigade inom 7 dagar före flytt
 • Försäkrade i Sveland som den nya ägaren får ta över.
 • Uppvuxna som familjens medelpunkt
 • Dolda fel försäkrade i 3 år
 • Medföljer ett kattungepaket med lite smått och gott, samt mat som kattungen är van vid
 • Support och stöd under hela kattens liv

Som ägare till en Kvitterkatt förväntar vi oss:

 • Att katten blir älskad och omskött på bästa sätt
 • Att katten blir vaccinerad regelbundet under hela livet
 • Att katten är försäkrad under hela livet
 • Om katten blir sjuk eller skadad så ska den få den veterinärvård den behöver
 • Om katten inte är såld till dig för avel, så ska den kastreras vid lämplig ålder
 • Att katten aldrig vistas utomhus på fri tass innan kastrering eller i olämplig utomhusmiljö genom hela dess liv
 • Att den ALDRIG används inom "huskattsavel"
 • Att vi kontaktas först, om katten behöver omplaceras av någon anledning. Vi kan i så fall hjälpa till med det.
 • Att vi kontaktas om katten måste avlivas

Är du intresserad av att vara fodervärd åt en Kvitterkatt?

Ibland kommer vi att behöva ta hjälp av fodervärdar i vårt framtida avelsarbete. Detta för att vi vare sig kan eller vill ha alltför många katter hemma. Det är en balansgång att ha tillräckligt många fertila katter för att kunna bedriva uppfödning samtidigt som katterna ska vara lagom många så att de alla trivs och mår bra.
Så är du intresserad av att bli fodervärd kan du läsa mer om det här. Vi kommer att välja fodervärdar med stor omsorg och kommer att skriva utförliga kontrakt för att skydda både oss som uppfödare och dig som fodervärd. Tidigare kattvana och utställningsintresse är önskvärt men inte något krav.

Att vara fodervärd - vad innebär det?

Att vara fodervärd innebär att du har en av våra avelskatter boendes hos dig och så småningom övertar du ägandet av katten. Men för en period framöver äger vi katten och har rätt att ställa ut och att använda den i avel, i en omfattning och under en tidsperiod som vi avtalar om och som framgår av fodervärdsavtalet. Avtalet kan se olika ut från katt till katt men normalt sträcker det sig i två till fyra år från avtalsdatum. Gäller det en hona vill vi kunna ta en till två kullar inom ramen av avtalet. Som kull räknar vi minst två levande kattungar vid sex veckors ålder. 
Som ägare till katten står vi för kattens avelsförsäkring och alla kostnader (tester och dylikt) som har att göra med avel och utställning. Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag (mat, sand, leksaker och veterinärräkningar om inte veterinärbesöket har att göra med dräktighet eller aveln). Du betalar heller ingen köpeskostnad för katten när den flyttar till dig.
Foderkatten kan få sin/sina kullar hemma hos oss eller hos dig som fodervärd. Det beror på avståndet oss emellan och vad vi kommer överens om. Oftast brukar det vara lugnast för katten att få stanna hemma och föda sina kattungar i en trygg miljö som hon är van vid, så detta alternativ tror vi är det bästa.

Vem passar som fodervärd?

Du kanske känner dig nyfiken på att ställa ut och kanske har du också uppfödarplaner. Att vara fodervärd gör att du får prova på allt detta med stöd av oss.
Kanske älskar du katter, men inte har något intresse för utställningar eller framtida avelsarbete men gärna skulle uppleva att se en kull födas och växa upp. På detta vis får du möjlighet till detta samtidigt som allt som rör aveln sköts av oss som också finns till hands och är ansvariga hela vägen.
Det kan förstås finnas andra skäl till att bli fodervärd. Du har kanske köpt en katt i en tidigare kull så att vi redan känner varandra och detta känns som rätt steg att ta?

Vem vill vi ha som fodervärd?

♦ Du som har fastnat för rasen Norsk skogkatt.
♦ Du som bor i eller i närheten av Umeå (framförallt när det gäller fodervärd till honkatt).
♦ Du som är ärlig, klok, älskar katter och har lätt för att samarbeta.
♦ Du som personkemin stämmer med.
♦ Du som har möjlighet till några dagars semester i samband med födsel ifall honan skall föda sin kull hemma hos dig.
♦ Du som har den tid och lust som behövs för att föda upp en kull sociala och mysiga kattungar, med vårt stöd. (Detta gäller om du är fodervärd till en hona.)
♦ Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt och är öppen för olika lösningar så att han kan hållas fertil så länge som det behövs. (Detta gäller om du är fodervärd till en hane.)
♦ Du som inte har några fertila katter av motsatt kön hemma.
♦ Du som kan garantera att katterna endast vistas inomhus. (Innätad rastgård eller på innätad balkong går förstås också bra.)

Det är ett extra plus om du är van vid katt sedan tidigare. Det är också ett plus om du är intresserad av utställning.

Hona på foder

Uppfödaren, dvs vi, kommer att ta en till två kullar innan honan övergår i fodervärdens, dvs din, ägo. Det ska finnas minst två levande kattungar som uppnår sex veckors ålder per kull. Uppfödaren har rätt till omparning (ny kull) om detta ej uppfylls. Kullarna skall tas innan katten är fyra år, och har de inte tagits innan övergår katten ändå i fodervärdens ägo.
Honkatten kastreras innan äganderätten går över till fodervärden om inget annat överenskommits. Kostnaden för kastrering står vi för.
OM honan av någon anledning INTE KAN användas i avel (kan vara pga. sjukdom, infertilitet eller att vi helt enkelt inte tycker att hon håller rent rasstandardmässigt) så övergår äganderätten till fodervärden efter att vi som uppfödare har fattat beslutet att katten inte kommer att få någon kull. Honan ska då inte fortsätta i avel hos fodervärden heller, utan kommer att kastreras oavsett om annat överenskommits.

Hane på foder

Uppfödaren, vi, får ta fyra lyckade parningar (som resulterar i kattungar) på hanen med de honor vi väljer ut. Det kan vara honor från vår uppfödning eller honor från andra uppfödare. Honkatten kommer till dig och kommer att vara där under några dagar. Kärleksparet behöver ett rum där de kan vara i fred, speciellt om ni har andra djur. Honkatten får ej komma i kontakt med andra djur i hemmet. Ni har ansvaret för honkatten medan hon bor hos er.
Hankatten kastreras innan äganderätten går över till fodervärden om inget annat överenskommits.
OM hankatten strilar eller börjar bli odräglig att hålla som fertil så håller överlåtaren/uppfödaren sig rätten till att ta hand om hankatten tills de fyra kullarna är tagna (om denne vill). Uppfödaren är inte ansvarig för eventuella skador på hemmet som hankatten tillför. OM hanen av någon anledning INTE KAN användas i avel (kan vara pga. sjukdom, infertilitet eller att vi helt enkelt inte tycker att han håller rent rasstandardmässigt) så övergår äganderätten till fodervärden efter att vi som uppfödare har fattat beslutet att katten inte kommer att få någon kull. Hanen ska då inte fortsätta i avel hos fodervärden heller, utan kommer att kastreras oavsett om annat överenskommits.
Om fodervärden inte står ut med att hålla hankatten fertil tills han fått sina kullar, kan han kastreras (om uppfödaren inte vill ta hem honom till sig för en period), och då står fodervärden för den kostnaden. Fodervärden skall också ersätta uppfödaren för utgifter inför avel denne haft (tex. HCM-test) ifall hanen inte fått någon kull än.

Hur blir det om du ångrar dig?

Det är ett stort ansvar att ha en foderkatt. Katten bryr sig inte om att vi står som ägare utan den kommer att se dig som sin matte eller husse. Ta därför inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller kanske ännu mer än ett kattköp. Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem.
Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdsskapet måste omprövas. Kanske har din livssituation förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse. Då ser vi till att katten kommer till ett annat hem.

Om du tycker att fodervärdskap låter som om det är något för dig, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss!