Nästa kull planeras till våren/sommaren 2020. Tanken är då att
IC S*Ildrasie´s Khedira ska få sin andra kull. Hane är bestämd men kommer att presenteras längre fram när det börjar närma sig.

IC S*Ildrasie's Khedira

Hane kommer att presenteras längre fram